http://www.fuifdok.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/fuif6gk-is-656.jpglink

Ik wil een FUIF organiseren. Wat moet ik aanvragen?

 

1. Wat is een fuif/bal?

Een fuif is elke activiteit waarbij de mogelijkheid wordt geboden om drank te nuttigen en te dansen op elektronisch versterkte muziek.

2. Wie kan een fuif/bal organiseren?

Zowel V.Z.W.'s, als feitelijke verenigingen als particulieren kunnen fuiven of bals organiseren. In de drie gevallen kunnen echter slechts meerderjarigen een geldig contract afsluiten. Hou er rekening mee dat sommige zalen aparte tarieven hebben voor verenigingen en pariculieren. Bevraag je goed over welk tarief voor jou van toepassing is.

Speel open kaart en wees eerlijk! Sluit geen contracten af in naam van een vereniging als het om een particuliere fuif/bal gaat. Vermeld ook duidelijk op alle strooibiljetten, affiches en promotiemateriaal wie de organisator is.

3. Aanvraag voor een fuif/bal

Fuiven en bals zijn onderworpen aan een MELDINGSPLICHT (soms zelfs een vergunningsplicht). Je moet minstens 3 maanden op voorhand je voornemen om een fuif/bal te organiseren kenbaar maken op het gemeentehuis bij het gemeentelijk meldpunt. Je mag hierop een antwoord verwachten na 2 maanden en half.

Dit gemeentelijk meldpunt zal je begeleiden in de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met je organisatie, de verschillende gemeentelijke diensten van je activiteiten op de hoogte brengen en nagaan of je aan alle wettelijke bepalingen voldoet. Je kan er ook terecht voor de aanvraag van materiaal van de gemeentelijke uitleendienst.

4. Milieuvergunning volgens Vlarem II

Wie meer geluid gaat produceren dan normaal is toegestaan, moet hiervoor een afwijking aanvragen. Dit heet een afwijking van de geluidsnorm van het KB van 24.02.1977 inzake geluidshinder veroorzaakt door elektronisch versterkte muziek. Praktisch betekent dit dat voor elk fatsoenlijk bal en elke zichzelf respecterende fuif een vergunning dient aangevraagd te worden. Deze afwijking is niet nodig als de zaal een permanente vergunning heeft. Slechts heel weinig zalen hebben zo'n permanente vergunning.

Bevraag je bij het meldpunt. Voor je aanvraag tot afwijking op de geluidsnorm kan je ook terecht op deze dienst. Deze aanvraag moet minimum 3 maanden voor je bal/fuif ingediend worden.

5. Billijke vergoeding

Voor de muziek die je draait op je fuif/bal moet je billijke vergoeding betalen. Dit is een vergoeding voor de uitvoerders en producenten van de muziek die je maakt.

OPGEPAST! De billijke vergoeding is niet hetzelfde als Sabam (een vergoeding voor de auteurs van de muziek). Je moet dus zowel billijke vergoeding als Sabam betalen.

OPGEPAST! Sommige zalen betalen een (goedkoper) jaartarief. Vraag na bij de zaaluitbater of je zelf voor de billijke vergoeding moet zorgen of niet.

6. Sabam

Je moet auteursrechten betalen op de muziek die je draait. Hiervoor doe je aangifte bij Sabam.

Plaatselijk inningskantoor: Sabam Hasselt, Thonissenlaan 86, 3500 Hasselt

Tel.: 013 23 29 00 Fax.: 011 23 28 88

Voor meer informatie rond Sabam kan je terecht bij het gemeentelijk meldpunt en op de website van Sabam.

bron: lokalepolitie.be